กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ|Name List of Staff

Consul-General

นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี

MR. PIRAWAT ATSAVAPRANEE

 

 

   Deputy Consul-General 

    นางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์   

   MISS WANLAPA JITSOMBOON


 

Consul

นางสาวรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

MISS. ROPHARAT APHIJANYATHAM

 

Consul

นางกาญจนา วิศรุติชัยสิน

MRS. KARNJANA VISARUTICHAISIN

 

 

 

Commercial Section

 

Tel : (86 592) 2663064-69
Fax : (86 592) 2663061
e-mail : thaitcxiamen@ditp.go.th

     

Consul (Commercial Section)

MRS WICHUDA AKARAMETHATHIP

นางวิชุดา อัครเมธาทิพย์