ข่าวเด่น :  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

               สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมคู่สมรส หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน และชุมชนชาวไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ประกอบด้วย นักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวรุ่นที่ 15 นักศึกษามหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย และสมาชิกสมาคมชาวไทยโพ้นทะเลเมืองเซี่ยเหมินเข้าร่วมพิธีฯ รวมกว่า 60 คน

               นางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ได้แก่ การทรงเลิกทาส การทรงริเริ่มและวางระบบด้านการสาธารณูปโภค การทรงปฏิรูประบบราชการ และการทรงงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้น ประธานในพิธีฯ และผู้เข้าร่วมงาน จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที