ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี ตามคำเชิญของ สำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี ตามคำเชิญของ สำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมิน

            ด้วยระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2562 รอง กสญ.วัลลภาฯ รษก.กสญ. กงสุลรภรัตน์ฯ พร้อม จนท.สกญ. และนายเหยียน ซู่หมิง ผจก.ธ.กรุงเทพฯ เมืองเซี่ยเหมิน ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันตกของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี ตามคำเชิญของ สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน โดยนายเหยา เจี้ยนหง รองอธิบดี สนง.ตปท.เมืองเซี่ยเหมิน ได้นำคณะกงสุล ตปท./เมืองเซี่ยเหมิน เข้าร่วมในทุกกำหนดการ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว กสญ.ฟป./เซี่ยเหมิน และ จนท. ได้เข้าร่วมด้วย

            นายเหยาฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และบริษัทเอกชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ สถานที่จัด กปช.พคจ.ครั้งที่ 9 ของกองทัพแดงที่ 4  สวนรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง พิพิธภัณฑ์กู่เถียน เป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณเกี่ยวกับการทำงานของ พคจ. ในมณฑลเจียงซีกว่า 20,000 กว่าชิ้น พิพิธภัณฑ์ อ.ฉางติง บริษัท Fujian Yilai Shiye บริษัท PANPAN Foods Group สาขาฉางติง และบริษัท ANTA สาขาฉางติง ทั้งนี้ อ.ซ่างหาง เมืองหลงเหยียน มีพื้นที่ 2,860 ตร.กม. มีประชากร 550,000 คน เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้ของกองทัพแดง ในปัจจุบัน อ.ซ่างฮางมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหมืองแร่ทองคำและทองแดง โดยมี บ. Zijin Mining เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสาขาดังกล่าว ขณะที่ อ.ฉางติง เมืองหลงเหยียน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งมีมูลค่าการผลิตสูงถึง 8.64 พันล้านหยวนต่อปี และอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากซึ่งมีมูลค่าการผลิต 8 พันล้านหยวนต่อปี

            นอกจากนี้ นายเหยาฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่มณฑลเจียงซี ได้แก่ สวนสาธารณะยวี่กู่ถาย เมืองก้านโจว รวมทั้งเขตฐานปฏิวัติเก่าเย่ผิง เมืองรุ่ยจิน เขตฐานปฏิวัติเก่าบ่อแดง เมืองรุ่ยจินซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงสำคัญของมณฑลเจียงซี ทั้งนี้ เมืองก้านโจวมีพื้นที่ 3.94 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ เมืองก้านโจวเป็นจุดเริ่มต้นแห่งหนึ่งของกองทัพแดงในการเริ่มออกเดินทัพทางไกล ปัจจุบัน เมืองก้านโจวอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินหวงจินซึ่งเป็นสนามบินใหญ่อันดับ 2 ในมณฑลเจียงซี คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2562 และโครงการการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางก้านโจว-เซินเจิ้น คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี 2564 โดยไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวก้านโจว นอกจากนี้ ปัจจุบัน ม.Jiangxi University of Science and Technology เมืองก้านโจว มีความร่วมมือด้านการศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้กับ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษาไทยเดินทางมาเรียนภาษาจีนประมาณ 100 คนต่อปี