ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์วัดหนานผู่ถัวจำนวน 10 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ขรก. และ จนท. สกญ. พร้อมคู่สมรส หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน และชุมชนชาวไทยในเมืองเซี่ยเหมิน ประกอบด้วย นักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวรุ่นที่ 15 นักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย และสมาชิกสมาคมชาวไทยโพ้นทะเลเมืองเซี่ยเหมินเข้าร่วมพิธีฯ รวม 70 คน

      ภายในพิธีฯ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น พระอาจารย์ซิน หราน พระพิธีกรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์จากวัดหนานผู่ถัวประกอบพิธีทางศาสนาและสวดพระพุทธมนต์ประมาณ 40 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ประธานในพิธีฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประชาชน โดยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานส่งผลให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิต ด้วยความผาสุกมั่นคง และประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

ทั้งนี้ วัดหนานผู่ถัว เมืองเซี่ยเหมิน เป็นวัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถังและเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาท้องถิ่นที่มีบทบาทและอิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเซี่ยเหมิน รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งชุมชนไทยและจีน ทั้งนี้ เมื่อปี 2545 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดหนานผู่ถัว นอกจากนี้ วัดหนานผู่ถัวเป็นวัดจีนแห่งแรกที่ก่อตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนภายในวัด และในปี 2562 มีนักศึกษาไทยรุ่นแรกจากสำนักการแพทย์บูรณาการ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางมาฝึกงานที่โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งวัดหนานผู่ถัวเป็นเวลา 10 เดือน