ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เรื่อง เชิญชวนชาวไทยในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เรื่อง เชิญชวนชาวไทยในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร