ข่าวสารนิเทศ 

ดูทั้งหมด

 Contact Us

Building No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road  Xiamen Fujian, PRC. 361003

Tel : (86) 592- 202-7980

Fax : (86-592) 205-8816

E-mail : thaiconsulate.XMN@mfa.mail.go.th

สายด่วนสำหรับคนไทยกรณีฉุกเฉิน : ๑๘๑ ๕๐๙๐ ๗๖๖๒

ประกาศ 

ดูทั้งหมด