Contact Us

       

Building No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road  Xiamen Fujian, PRC. 361003

Tel:(86)592- 202-7980,202-7982
VOIP:520371,520372,520373,520375
Fax:(86-592)205-8816

      E-mail:thaixmn@mfa.go.th