บริการ

บัตรประจำตัวประชาชน / THAI NATIONAL ID CARD

  • บริการบัตรประจำตัวประชาชน
    บริการบัตรประจำตัวประชาชน
    ตั้งแต่บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนไทย สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ และบัตรประชาชนหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ผู้ที่สนใจ สามารถขอมีบัตรประชาชนได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 04 496 2900 ต่อ 3