ข่าวเด่น l Top Stories : Thai Cooking Class and Contest  ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories : Thai Cooking Class and Contest

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เป็นประธานการจัดงานสอนทำอาหารไทย ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบันสอนทำอาหาร Le Condon Bleu สาขากรุงเวลลิงตัน โดยได้รับความร่วมมือจากร้านอาหาร Thai Chef และชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตัน

ทั้งนี้ ได้มีคณะทูตและบุคคลสำคัญของนิวซีแลนด์เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมทดลองและแข่งขันทำอาหารไทยด้วย ซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเพื่อส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยมาขายในนิวซีแลนด์ด้วย
   

 

On 21 September 2013, H.E. Mr. Noppadon Theppitak, Thai Ambassador to New Zealand, presided over the Thai Cooking Class, which was organized by the Royal Thai Embassy in coordination with Le Condon Bleu in Wellington and Thai Chef Restaurant as well as Thai Community.  More than 80 persons from Diplomatic Corps members and important New Zealanders attended.  

The Thai Cooking Class was followed by the Cooking Contest which entertained all participants.  In this connection, the Thai Ambassador also took this opportunity to promote Thai rice products in New Zealand.