ข่าวเด่น l Top Stories : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

                       พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                           

 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดไทยและชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยมีนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ประมาณ ๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีจุดเทียนและบำเพ็ญสมาธิเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ และการแสดงธรรมเทศนาโดยพระสงฆ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายยังได้ร่วมกันทำกิจรรมจิตอาสา โดยการปลูกต้นไม้ในสวนมิตรไมตรีไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวนั้น นอกจากเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังมุ่งให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชุมชนไทยโดยมีสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นจุดศูนย์รวม