ข่าวเด่น l Top Stories : ASEAN Reception 2019 ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories : ASEAN Reception 2019

ASEAN Reception 2019

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Andrew Needs อธิบดีกรมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์เป็นผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์เข้าร่วมงาน และมีแขกเข้าร่วมงานกว่า 180 คน ทั้งจากรัฐสภา หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สถาบันและองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนชาวอาเซียนทั้งในกรุงเวลลิงตันและเมืองอื่นๆ

คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียนเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ รวมทั้งส่งเสริมให้นิวซีแลนด์เป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรอาเซียนที่แน่นแฟ้น