ข่าวเด่น l Top Stories : Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories : Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ

Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thai – New Zealand Centre (TNZC) อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ Auckland University of Technology (AUT) ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ AUT และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ร่วมผลักดันการจัดตั้ง TNZC อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิการบดี RMUTT ได้เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีเปิดข้างต้น และมีนาย Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานฝ่าย นิวซีแลนด์ รวมทั้งมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วงที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่เมือง Hamilton นิวซีแลนด์ ในส่วนของกระทรวงฯ มีผู้แทนจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมด้วย

ในชั้นนี้ TNZC เปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ 3 ระดับ ได้แก่ (1) Pre-Intermediate (2) Intermediate และ (3) Upper-Intermediate ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเรียนได้ นอกจากนี้ TNZC ยังมีความพร้อมที่จะจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของรัฐและเอกชนด้วย

TNZC ตั้งอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ของ RMUTT (Innovation & Knowledge Centre) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กทม. ผู้สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnzc.rmutt.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 066 6051 3377 และ 0 2549 3239 Facebook

www.facebook.com/TNZCentre หรือไลน์ @tnzc