ข่าวเด่น l Top Stories ข่าว | News

ข่าวเด่น l Top Stories

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ New
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดไทยและชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
  16 ต.ค. 2562
 • ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์
  ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ New
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันได้จัดประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยที่ประชุมได้หารือ แลกเปลี่ยนประเมินการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศนิวซีแลนด์ในทุกๆ มิติ ในปี 2562 เช่น ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และความมั่นคง รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 ด้วย พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยการจัดเดินสวน (Trekking) ณ Wellington Botanical Garden ในช่วงเช้าของวันถัดไปอีกด้วย
  15 ต.ค. 2562
 • ASEAN Reception 2019
  ASEAN Reception 2019
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Andrew Needs อธิบดีกรมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์เป็นผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์เข้าร่วมงาน และมีแขกเข้าร่วมงานกว่า 180 คน ทั้งจากรัฐสภา หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สถาบันและองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนชาวอาเซียนทั้งในกรุงเวลลิงตันและเมืองอื่นๆ
  9 ต.ค. 2562
 • Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ
  Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thai – New Zealand Centre (TNZC) อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ Auckland University of Technology (AUT) ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ AUT และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ร่วมผลักดันการจัดตั้ง TNZC อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  1 ต.ค. 2562
 • กระทรวงการต่างประเทศของไทยกับ AUT นิวซีแลนด์จับมือแน่นแฟ้น
  กระทรวงการต่างประเทศของไทยกับ AUT นิวซีแลนด์จับมือแน่นแฟ้น
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้เข้าร่วมในการพบหารือระหว่างกับนางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กับผู้บริหาร Auckland University of Technology (AUT) ซึ่งประกอบด้วยนาย Nigel Hemmington รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาย Lester Khoo ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนาย Peter Sumich หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ ในโอกาสที่คณะผู้บริหาร AUT เยือนประเทศไทย
  25 ก.ย. 2562
 • ทูตอาเซียนในนิวซีแลนด์เดินหน้าสานสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองนิวซีแลนด์
  ทูตอาเซียนในนิวซีแลนด์เดินหน้าสานสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ พร้อมเอกอัครราชทูต ข้าหลวงใหญ่ และผู้แทนของประเทศอาเซียนในนิวซีแลนด์ ในฐานะคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้พบหารือกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศ กลาโหม และการค้า สภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ โดยมีนาย Simon O'Connor ประธานกรรมาธิการ, นาย Paulo Garcia ส.ส.พรรค National, นาง Priyanca Radhakrishnan ส.ส.พรรค Labour, Hon Aupito William Sio ส.ส.พรรค Labour และนาง Louisa Wall ส.ส.พรรค Labour เข้าร่วม
  20 ก.ย. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมนักศึกษาไทยในกรุงเวลลิงตัน
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมนักศึกษาไทยในกรุงเวลลิงตัน
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้พบหารือกับนายธนรัตน์ ไชยชนะ ประธานชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington)
  19 ก.ย. 2562
 • สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน มุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
  สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน มุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ออท. ณ กรุงเวลลิงตันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Lester Khoo ผู้อำนวยการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา Auckland University of Technology เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการหารือของนาย Khoo ในระหว่างการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อพบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานของไทย
  17 ก.ย. 2562
 • สวนมิตรไมตรี ไทย-นิวซีแลนด์
  สวนมิตรไมตรี ไทย-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสวนมิตรไมตรีไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนด้านหน้าของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้สะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของไทยและนิวเซีแลนด์ ผ่านต้นไม้ และศิลปะของทั้งสองประเทศ
  17 ก.ย. 2562
 • การดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
  การดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำคณะนายพีระวัฒน์ อัศวปราณี รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบกับนาย Andrew Needs อธิบดีกรมเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศฯ นิวซีแลนด์เข้าร่วมด้วย
  13 ก.ย. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  13 ส.ค. 2562
 • โรงเรียนในโคราชจับมือโรงเรียนในนิวซีแลนด์ร่วมพัฒนาหลักสูตรระหว่างกัน
  โรงเรียนในโคราชจับมือโรงเรียนในนิวซีแลนด์ร่วมพัฒนาหลักสูตรระหว่างกัน
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้พบหารือกับ ดร.โสภณา เศวตคชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะวิทย์ จ.นครราชสีมา และนาย Steve Burt ตำแหน่ง Director of International Education ของ Kapiti College
  12 ก.ย. 2562
 • อาหารไทยช่วยกระชับสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์
  อาหารไทยช่วยกระชับสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ในนครโอ๊คแลนด์ และผู้บริหารระดับสูงของ Auckland University of Technology (AUT)
  10 ก.ย. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ เร่งโปรโมตอาหารไทยในนิวซีแลนด์
  สถานเอกอัครราชทูตฯ เร่งโปรโมตอาหารไทยในนิวซีแลนด์
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Auckland University of Technology (AUT) ซึ่งเป็นสถาบันการสอนด้าน hospitality ที่ทันสมัยและขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นสอนการปรุงอาหารไทย ภายใต้ “โครงการเปิดหลักสูตรสอนการปรุงอาหารไทยในสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ที่คณะ Hospitality and Tourism ของ AUT โดยได้เชิญ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารไทยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนการอาหารไทย MSC จากประเทศไทยมาเป็นวิทยากรหลัก
  5 ก.ย. 2562
 • เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโอ๊คแลนด์ หารือแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างกัน
  เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโอ๊คแลนด์ หารือแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างกัน
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้พบหารือกับนาย Michael Whale กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโอ๊คแลนด์ ณ ที่ทำการของฝ่ายหลัง โดยได้หารือเกี่ยวกับขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ตามระเบียบฉบับใหม่ และบทบาทของกงสุลกิตติมศักดิ์ที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแลประชาชนไทย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
  28 ส.ค. 2562