ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ข่าว | News

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ในโครงการสวนมิตรไมตรีไทย – นิวซีแลนด์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.