ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : ขอเชิญสื่อมวลชนลงทะเบียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  ข่าว | News

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : ขอเชิญสื่อมวลชนลงทะเบียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญสื่อมวลชนลงทะเบียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562

รานละเอียดเพิ่มเติม >>> http://mfa.go.th/main/th/news3/6886/108561?fbclid=IwAR1jmIfSYobX3EFFOkKRqam_wppsoTUZS72Gap72JNfviVftW3F_K2uE4NQ

 

Members of the Media are invited to register for the 35th ASEAN Summit and Related Summits during 31 October – 4 November 2019, Bangkok, Thailand. The registration is open until 6 October 2019
 

 

ไฟล์แนบ