ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันตัน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการสวนมิตรไมตรีไทย – นิวซีแลนด์ ข่าว | News

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันตัน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการสวนมิตรไมตรีไทย – นิวซีแลนด์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการสวนมิตรไมตรีไทย – นิวซีแลนด์

 

 

 รายละเอียดและกำหนดการจิตอาสาสวนมิตรไมตรีไทย-นิวซีแลนด์ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1W0GhmY0_jtZuWgvLorLwjrVh30esFzygiCFdt0Xu2Jo/edit?usp=drive_web

 ภาพต้นไม้ อุปกรณ์และจำนวนที่ต้องการรับการสนับสนุน ดังลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J0LMg7vz3fstAzO_YCc0UvATDjk9HGre