ประกาศ l Notice 

ดูทั้งหมด

ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ New
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดไทยและชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
 • ทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันได้จัดประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยที่ประชุมได้หารือ แลกเปลี่ยนประเมินการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศนิวซีแลนด์ในทุกๆ มิติ ในปี 2562 เช่น ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และความมั่นคง รวมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 ด้วย พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยการจัดเดินสวน (Trekking) ณ Wellington Botanical Garden ในช่วงเช้าของวันถัดไปอีกด้วย
 • ASEAN Reception 2019
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย Andrew Needs อธิบดีกรมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์เป็นผู้แทนฝ่ายนิวซีแลนด์เข้าร่วมงาน และมีแขกเข้าร่วมงานกว่า 180 คน ทั้งจากรัฐสภา หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สถาบันและองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนชาวอาเซียนทั้งในกรุงเวลลิงตันและเมืองอื่นๆ
 • Thai – New Zealand Centre จัดตั้งในไทยอย่างเป็นทางการ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thai – New Zealand Centre (TNZC) อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ Auckland University of Technology (AUT) ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ AUT และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ร่วมผลักดันการจัดตั้ง TNZC อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube