ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • Education & Cultural Exchange in New Zealand
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ Education & Cultural Exchange (ECE) จำนวน 15 คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมี อ.เอกวิทย์ อำนวย และนาง Tricia Cox, International Programme Co-Ordinator ของโรงเรียน Aotea College เมือง Porirua เข้าร่วมด้วย
 • กงสุลสัญจรที่นครโอ๊คแลนด์
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 โดยมีประชาชนชาวไทยในนครโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียงมาใช้บริการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางกว่า 200 คน
 • คณะกรรมาธิการต่างประเทศ กลาโหมและการค้า
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตดนัยฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการต่างประเทศ กลาโหมและการค้า สภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ ที่ห้องจัดเลี้ยงสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีกรรมาธิการฯ เข้าร่วม 6 คน
 • ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยนางสาวณัฐการย์ ศรียะพันธ์ ที่ปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดต่างๆ ของไทย จำนวน 7 คน โดยมีนาง Julie Walker และนาง Suzy Power ครูจากโรงเรียน Heretaunga College และนางสาวสุวราย์ สุริยาอุรณโรจน์ ผู้ดูแลนักเรียนไทยติดตามคณะเข้าร่วมด้วย

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube