ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ 13
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course - AOCC) รุ่นที่ 13 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
 • อุปทูตไทยแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือกับนิวเว
  เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต พร้อมด้วยนายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษาได้เดินทางเยือนนิวเว (Niue) เพื่อพบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของนิวเว ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Health Office, Education Office, Chamber of Commerce, Tourism Office รวมทั้ง บริษัทเอกชน เช่น บริษัท Niue Fresh (ผักไฮโดรโปนิกส์) บริษัท Valea Noni Farm (ผู้ผลิตน้ำลูกยอ หรือ Noni Juice) เป็นต้น รวมทั้งได้ใช้โอกาสนี้พบกับ Honourable O’Love Jacobsen สส.นิวเวและอดีตข้าหลวงใหญ่นิวเวประจำนิวซีแลนด์ ผู้ซึ่งเป็น Friend of Thailand ที่สำคัญ และได้พบหารือกับ H.E. Mr. Kirk Yates ข้าหลวงใหญ่นิวซีแลนด์ประจำนิวเวด้วย
 • ผู้ประกอบการกิจการด้านการเกษตรของไทย เข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative ประจำปี พ.ศ. 2561
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายพสุศิษฎ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ และนายธนบูรณ์ จันทรมาลัย (นปร.11) ได้เข้าร่วมการสัมมนาโต๊ะกลมของผู้ประกอบการด้านการเกษตรของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Business Leaders Initiative (YBLI) ซึ่งเป็นโครงการที่ Asia New Zealand Foundation ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างภาคเอกชนของ ASEAN และนิวซีแลนด์ในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ(Business-Business) และประชาชนต่อประชาชน (People-People)
 • ทูตอาเซียนในนิวซีแลนด์กระชับความสัมพันธ์กับทูตประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ได้ร่วมพบปะกับคณะทูตานุทูตจากกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงเวลลิงตัน ได้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด

ประกาศ l Notice 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube