ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • " Khon " - Celebrate 60 Years of Thai-New Zealand Relations
  Let's Celebrate The 60th Anniversary of Thai-New Zealand Diplomatic Relations in the year 2559 B.E. | 2016 A.D. with :

  [ "Khon" Classical Thai Performance ] 7 April 2016 at St. James Theatre, Wellington

  [ Thai Festival ] 9-10 April 2016 at Odlins Plaza, Waterfront, Wellington
 • กิจกรรม “ ปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike for Dad”
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรม “ ปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike for Dad” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเพื่อเป็นโอกาสให้ชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ซึ่งมีคนไทยและชาวนิวซีแลนด์จากเมืองต่างๆ ทั่วนิวซีแลนด์มาร่วมกิจกรรม โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำพิธีเปิดกรวยถวายพระพร นอกจากนี้ นาง Celia Wade Brown นายกเทศมนตรีกรุงเวลลิงตัน ได้เดินทางมาเข้าร่วมด้วย โดยได้ลงนามในสมุดถวายพระพร และกล่าวแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงได้ร่วมปั่นจักรยานด้วย
 • ชาวไทยในดินแดนกีวี ร่วมกับวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญของชุมชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา ซึ่งนอกจากชาวไทยพร้อมด้วยครอบครัวชาวกีวีที่พำนักอาศัยอยู่ในนครโอ๊คแลนด์ และบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังมีชาวลาว และชาวเขมรอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยหลังจากพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ทูตมาริษฯ ได้เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในนครโอ๊คแลนด์ และในประเทศนิวซีแลนด์ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกับชาวไทยอย่างกึกก้อง ในงานดังกล่าวฯ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนไทยซึ่งได้รับการฝึกสอนมาเป็นอย่างดีจากโครงการศึกษานอกโรงเรียน วัดญาณประทีปด้วย
 • ชาวไทย และชาวกีวีรวมใจร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 17.30 น. ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ได้เดินทางไปร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 88 พรรษา ซึ่งจัดโดยนาย Mike Whale กงสุลกิติมศักดิ์ ณ นครโอ๊คแลนด์ ที่ร้านอาหาร Grasshopper โดยในงานดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานกงสุลกิติมศักดิ์ สถานกงสุลใหญ่ ประเทศต่างๆ ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ผู้แทนจากสภาเทศบาลนครโอ๊คแลนด์ ผู้แทนจากภาคธุรกิจ บริษัทห้างร้าน สมาคม และองค์กรชุมชนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศนิวซีแลนด์เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ในงานดังกล่าว นาย Whale ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และได้กล่าวสดุดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการพระราชดำริที่ทรงสร้างประโยชน์ให้กับชาวไร่ ชาวนา และผู้ยากไร้ในประเทศไทย หลังจากนั้นนาย Whale และรองคณบดีกงสุลได้เชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรสมเด็จพระราชินีของนิวซีแลนด์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วย

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด
 • Thai/NZ Language and Cultural Students Exchange Programme 2016/โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2559
  The Royal Thai Embassy sponsored 9 students from high schools around New Zealand to participate in the Exchange Programme at schools in various provinces of Thailand including Bangkok, Lopburi, Chonburi, Chanthaburi, Chiang Mai, Nakorn Ratchasrima, Khon Kaen, Sakon Nakhon and Nong Bualamphu, from 15 January to 13 February 2016.
 • โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
  สำนักราชเลขาธิการได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559 สำหรับเยาวชนไทยในต่างประเทศ โดยกำหนดให้เยาวชนไทยในต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ 1. อายุระหว่าง 18-23 ปี 2. อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 3. มีจิตอาสา และพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ รวมถึงมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดช่วงเวลา 26 วัน 4. เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa และต้องเขียนและส่งบทความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ What you would like to learn about the Royal activities of Their Majesties the King and Queen of Thailand? ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ www.ohm.go.th/jitarsa และ Facebook Fanpage : เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
 • Thai/NZ Language and Cultural Students Exchange Programme 2016/โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2559
  On 12 December 2015, the Royal Thai Embassy hosted an orientation event for 9 Kiwi students and their families from around New Zealand, selected to join the Embassy’s 2016 Thai/ NZ Language and Cultural Students Exchange Programme. The Kiwi students will attend schools and stay with Thai host families in various provinces of Thailand including Bangkok, Lopburi, Chonburi, Chantaburi, Chiangmai, Sakon Nakhon, Khon Kaen, Nakon Ratchasrima and Nong Bualamphu for a period of 1 month, in early 2016.
 • THE ENGLISH TEACHING VOLUNTEER PROJECT 2015-2016
  Now into its fifth year, the Royal Thai Embassy, Wellington has once again conducted the English Teaching Volunteer Project for 2015-2016. On 31 October 2015, the Embassy organised an orientation for three New Zealander volunteers who were selected to teach English at schools in Nan Province in Northern Thailand for a period of three months from 15 November 2015 to 12 February 2016.

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube