ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • โครงการเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์เยือนไทย 11-21 ก.ย. 2558
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และทีมประเทศไทยกรุงเวลลิงตัน ทั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์จำนวน 5 คน จาก 3 ธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กิจการโคนม, นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง, การประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เยือนไทย ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2558 เดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือต่างๆ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชมรมนมสร้างชาติ, กลุ่ม Young Dairy Farmers, BOI กรุงเทพฯ, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกำหนดการเข้าพบหารือและเยี่ยมชม
 • ทูตไทยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันและคณะ เดินทางเยือนเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558 ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับหน่วยงานสำคัญ ๆ ของเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์ ได้แก่ Otago Chamber of Commerce Incorporated, Otago Polytechnic, University of Otago, Otago Innovation Limited, Dunedin City Council, Queenstown Chamber of Commerce และ Destination Queenstown นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับนักเรียนและชุมชนอาเซียนในเมืองทั้งสองอีกด้วย
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตันหารือกับอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษชาวนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครนิวซีแลนด์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของไทย ประจำปี 2558”
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวลลิงตันได้พบกับอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษชาวนิวซีแลนด์ที่ได้เข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครนิวซีแลนด์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของไทย ประจำปี 2558” ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวลลิงตัน ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง เป็นเวลา 3 เดือน
 • ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Kapiti College เมือง Paraparaumu โดยโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีต้อนรับแบบเมารี (Powhiri) อย่างอบอุ่นโดยนักเรียนให้กับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน Kapiti College ได้แก่ นาย Tony Kane ครูใหญ่ นาย Steve Burt ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ นาย Paul Western ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียน Kapiti College และโรงเรียนของไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเทศไทยในโรงเรียนให้มากขึ้น

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด
 • ASEAN Film Festival 2015 New
  ASEAN Film Festival 2015 The Royal Thai Embassy, Wellington, in collaboration with ASEAN diplomatic missions in New Zealand, would like to invite you to the ASEAN Film Festival 2015 in Wellington at the Soundings Theatre, Level 2, Te Papa Museum from 31 October - 1 November 2015. Apart from movie screenings, you can also learn more about diversity of ASEAN through photo exhibition, featuring tourist attractions and cultures of ASEAN. The entry is free of charge. For Thai movie, "Best of Times" (M), a Thai romantic story of two couples from different generations who fall in love within a short window of time, is selected to be shown in this festival and scheduled for the screening on Sunday, 1 November at 3 p.m.
 • Explosion at Rachaprasong intersection on 17 August 2015
  On 17 August 2015 at approximately 19.00 hours, an improvised explosive device (IED) went off at the Rachaprasong intersection in central Bangkok, resulting in a number of fatalities and injuries including foreign nationals. Security officials immediately secured the area to conduct investigation and ensure public safety and security.
 • Thai/NZ Language and Cultural Students Exchange Programme 2016
  The Royal Thai Embassy wishes to inform that the Embassy will once again offer the “Thai/NZ Language and Cultural Students Exchange Programme 2016” for up to 7 students from Years 11 and 12 (in 2016 semester). The selected candidates will spend up to four weeks in Thailand from mid January 2016, staying with carefully chosen Thai host families and attending local Thai secondary level schools. All travel expenses will be provided by the Embassy. The students will be expected to communicate in English, as much as possible, with their Thai counterparts. They may also be invited to participate in other educational and cultural activities, or sightseeing trips, during their time in the country.

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube