ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • The 60th Anniversary of Thailand - New Zealand Relations/ การฉลองความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ครบรอบ 60 ปี
  Royal Thai Embassy Celebrates the 60th Anniversary of Thailand – New Zealand Diplomatic Relations with : Grand Opening of Thai Classical Performance “Khon,” 7 April 2016 and Thai Festival 9 & 10 April 2016 as well as other cultural activities/
 • Food and Show at Thai Festival Sat 9, Sun 10 April
  Come to the Thai Festival at Odlin's Plaza (Next to Wharewaka), Wellington on Saturday 9 and Sunday 10 April 2016 from 12.00 onwards. Traditional dances, performances, handicraft, as well as delicious Thai street food available. Entry is free.
 • เดินสายเชิงรุกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้นำพระธรรมทูตจากประเทศออสเตรเลีย และนืวซีแลนด์ และพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยประกอบด้วย พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี นครซิดนีย์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ เดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวไทย ที่เมือง Palmerston North โดยมีนาย Iain Lees-Galloway สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต Palmerston North นาย Vaughan Dennison สมาชิกสภาเทศมนตรี และชาวเมือง Palmerston North ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะครู และนักเรียนของโรงเรียน Freyberg High School ได้นำนักเรียนชาวไทยจำนวน 6 คนเดินทางมาร่วมงานด้วย ในโอกาสดังกล่าวคณะพระธรรมทูตได้เจริญพระพุทธมนต์ ชุมชนไทย และชาวกีวีได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นพระเทพสีลาภรณ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และการนั่งสมาธิเพื่อชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้ใสสะอาด
 • ฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 สถานทูตไทยที่กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับชุมชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ตามวัฒนธรรม และประเพณีของไทยเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และนิวซีแลนด์ครบ 60 ปี โดยพระธรรมทูตจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยประกอบด้วยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส ผู้แทนสมเด็จพระธีรญาณมุนี พระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี นครซิดนีย์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พระราชวรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ และเจ้าอาวาสวัดไทยของทั้ง 2 ประเทศจำนวน 37 รูปรับนิมนต์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว นอกจากครอบครัวของชุมชนชาวไทย กลุ่ม Friends of Thailand แล้ว Hon. Melissa Lee สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนครโอ๊คแลนด์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมทานอาหารกลางวันกับชุมชนชาวไทยด้วย

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด
 • Thai Exchange Student in New Zealand / นักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในนิวซีแลนด์ New
  The Royal Thai Embassy conducted the “Thai-New Zealand Language and Cultural Students Exchange Programme 2016” in New Zealand, inviting one secondary school student from Thailand to participate in the exchange programme at a secondary school in New Zealand for a period of 3 weeks. / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ดำเนินโครงการแลกปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2559 ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาของไทย จำนวน 1 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 3 สัปดาห์
 • Education Partnership/ หุ้นส่วนความร่วมมือด้านการศึกษา
  On 9 May 2016, the Royal Thai Embassy hosted a visit from a group of 12 students and teachers from Assumption College Primary Section, Thailand and Mr. Guy Pascoe, Director of International Services and Ms Francesca Ngan, International Service Programme Coordinator, Scots College, Wellington. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และข้าราชการสถานทูตฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา กรุงเทพฯ และผู้แทนจากโรงเรียน Scots College กรุงเวลลิงตัน นำโดย Mr. Guy Pascoe ผู้อำนวยการฝ่ายระหว่างประเทศ (Director of International Services)
 • บทบาทสตรีไทยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
  ทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสหพันธ์สตรีสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ระหว่างวันที่ 9-11 เม.ย. 2559 นครโอ๊คแลนด์ โดยมีคณะผู้แทนสตรีของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
 • Believe in Thailand: Building Bridges for Partnership
  Royal Thai Embassy, Wellington supports the better understanding of Thailand's roles through "Believe in Thailand: Building Bridges for Partnership, Thailand 2017-2018, ASEAN Candidate to the UN Security Council"

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube