ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานำทีมดูงานกระบวนการออกและบังคับใช้กฎหมายกีวี New
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะ ที่เดินทางเยือนนิวซีแลนด์ ระหว่าง 19-24 เมษายน 2558 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการร่างกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย บทบาทของรัฐสภาในการตรากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองความปลอดภัยของอาหารที่มาจากการตัดต่อสารพันธุกรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของนิวซีแลนด์ อาทิ รัฐสภานิวซีแลนด์ กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน สภาเทศบาลกรุงเวลลิงตัน Department of Conservation, Environmental Protection Authority พร้อมทั้งได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ ปัญหา อุปสรรค และทิศทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตด้วย
 • ทูตมาริษ นำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทักทายพี่น้องคนไทยในงานสงกรานต์ New
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ (เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน) ได้ไปเป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานงานสงกรานต์ที่ Mt. Albert Hall นครโอ๊คแลนด์ และถือโอกาสแวะทักทายถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยที่มาร่วมงานอย่างทั่วถึง รวมถึงนำคณะกงสุลสัญจรไปให้บริการพี่น้องชาวไทยถึงนครโอ๊คแลนด์ด้วย
 • วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตและภรรยา รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และครอบครัวจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเชิญชวนชาวไทยลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต และในกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครโอ๊คแลนด์ด้วย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube