ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • ไทยรุกเจรจาการค้ากับนิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้แทนไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 8 และการประชุมหารือเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และกรมปศุสัตว์อยู่ในองค์ประกอบด้วย
 • ทูตไทยส่งเสริมความร่วมมือด้านดนตรีไทย-นิวซีแลนด์
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมสนับสนุน New Zealand School of Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, Victoria University of Wellington จัดงานเทศกาลดนตรี Cellophonia and Chamber Music Festival ที่กรุงเวลลิงตัน ระหว่าง 26 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561
 • Big Data เพื่อเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมโคนมไทย
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต ร่วมกับ ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ, ผศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Research University Network (RUN) ประเทศไทย ได้พบหารือกับนาย Ross Hyland ประธาน New Zealand Asia Agritech Ltd. (NZAA) และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก Livestock Improvement Corporation (LIC) เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ Big Data/Digital Integration สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนมโดยรวม
 • Thailand: The Hub of Southeast Asia
  นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ บทบาท และศักยภาพของไทย

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด

ประกาศ l Notice 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube