ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดฝึกทักษะนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน New
  ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานสำหรับคนไทยในกรุงเวลลิงตันจำนวน 22 คน เพื่อแนะนำศิลปะภูมิปัญญาไทยให้แก่ชุมชนไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะสู่การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องต่อไป
 • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 / Thai-New Zealand Language and Cultural Students Exchange Programme 2015
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้นำนักเรียนนิวซีแลนด์ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 11 คน เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี เพชรบุรี ลพบุรี น่าน อำนาจเจริญ สกลนคร ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2558 โครงการดังกล่าวนับเป็นการช่วยให้นักเรียนไทยมีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษและเปิดโลกทัศน์สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้นักเรียนนิวซีแลนด์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนต่าง ๆ และยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ให้ใกล้ชิดต่อไปด้วย
 • เอกอัครราชทูตฯ หารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์
  เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้พบหารือกับนาย Brook Barrington ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีนาย Stephen Harris อธิบดีกรมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมด้วย บรรยากาศของการหารือเต็มไปด้วยมิตรภาพ นาย Barrington มีความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อไทย สามารถพูดทักทายเป็นภาษาไทยได้ และให้ความสำคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์
 • ชุมชนไทยเวลลิงตันระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล / The Royal Thai Embassy and Thai Community in Wellington organized Nepal Earthquake relief fundraising activity
  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับสมาคมคนไทยในเวลลิงตัน ได้จัดงานขายอาหารไทยเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศ เนปาล โดยภายในงานประกอบด้วยซุ้มขายอาหารไทยของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมคนไทยในเวลลิงตัน ในราคา 5 ดอลล่าร์ทุกรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และเทศบาลนครเวลลิงตันรวมทั้งนักการทูต ได้มาเลือกซื้ออาหารและร่วมบริจาคอย่างคับคั่ง รายได้ทั้งหมดจากการขายอาหารภายในงานจะมอบให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube