ข่าวเด่น l Top Stories 

ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และชุมชนไทยในนิวซีแลนด์วางแผนจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" ในกรุงเวลลิงตัน วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. โดยมีเส้นทางผ่านรัฐสภานิวซีแลนด์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Te Papa ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปในนิวซีแลนด์ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 04 496 2900 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
 • ทูตไทยเยือนรัฐเอกราชซามัวอย่างเป็นทางการเพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อประมุขแห่ง รัฐเอกราชซามัว
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ ประจำรัฐเอกราชซามัว (ถิ่นพำนัก ณ กรุงเวลลิงตัน) ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อ His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi ประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว ณ ทำเนียบประมุขแห่งรัฐซามัว กรุงอาเปีย รัฐเอกราชซามัว ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลและหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของซามัว เช่น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและแรงงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ผู้แทนจาก Scientific Research Organization of Samoa รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจของซามัว
 • สถานเอกอัครราชทูตหารือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้พบปะเยี่ยมเยียนและประชุมกับสมาคมคนไทยและชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์เพื่อประสานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือน ธ.ค. ทั้งที่นครโอ๊คแลนด์และกรุงเวลลิงตัน โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต และสมาคมไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวางแผนกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยในนิวซีแลนด์ได้มีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันต่อไป
 • โครงการเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์เยือนไทย 11-21 ก.ย. 2558
  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และทีมประเทศไทยกรุงเวลลิงตัน ทั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ชาวนิวซีแลนด์จำนวน 5 คน จาก 3 ธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กิจการโคนม, นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง, การประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เยือนไทย ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2558 เดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือต่างๆ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชมรมนมสร้างชาติ, กลุ่ม Young Dairy Farmers, BOI กรุงเทพฯ, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกำหนดการเข้าพบหารือและเยี่ยมชม

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป l Press Release 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในนิวซีแลนด์/ BIC 

ดูทั้งหมด
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube