ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ  ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบ ออท.ฯ เพื่อเป็นการอำลาให้แก่ นาย Sung-Joo Choi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำโปแลนด์และภริยา  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบ ออท.ฯ เพื่อเป็นการอำลาให้แก่ นาย Sung-Joo Choi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำโปแลนด์และภริยา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 18:30 น. นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบ ออท.ฯ เพื่อเป็นการอำลาให้แก่ นาย Sung-Joo Choi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำโปแลนด์และภริยา โดยมี เอกอัครราชทูตไซปรัสและภริยาเอกอัครราชทูต และภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วม (ออท.ฯ จีนติดภารกิจฉุกเฉิน)

 

ประกาศและอื่นๆ