ข่าวเด่น : H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere  News

ข่าวเด่น : H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2561 H.E. Mr. Jacek Czaputowicz รมว.กต. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยง คริสมาสต์ / ปีใหม่ ให้กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในโปแลนด์ ที่ทำเนียบปธน. อาคาร Belvedere และได้กล่าวสรุปบทบาทของโปแลนด์ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับขอบคุณต่อคณะทูตานุทูต ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ กับโปแลนด์ ทั้งนี้ ออท. นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและขอบคุณ รมว.กต. ต่อความก้าวหน้าของ ความสัมพันธ์  ไทย – โปแลนด์ รวมถึงการได้มี Political Consultations ระหว่าง ไทย – โปแลนด์ ที่กรุงวอร์ซอ ในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือน ก.ย. 2561 โดยหวังว่าในปี 2019 นี้ จะมีการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นไปอีก

 

ประกาศและอื่นๆ