ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมงานการกุศล SHOM International Charity Bazaar 2018 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมงานการกุศล SHOM International Charity Bazaar 2018

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ร่วมเปิดบูธขายสินค้าและอาหารไทยในงาน 11th SHOM International Charity Bazaar ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย Spouses of Heads of Mission (SHOM) ที่โรงแรม Marriott ซึ่งเป็นงานการกุศลโดยความร่วมมือระหว่างคณะทูตานุทูตกับกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโปแลนด์ โดยมีนาง Agata Kornhauser-Duda ภริยาประธานาธิบดีโปแลนด์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เยี่ยมชมบูธสินค้าของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งแวะชมและอุดหนุนสินค้าที่บูธของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย ซึ่งนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ให้การต้อนรับและแนะนำสินค้า ทั้งนี้ มีสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมออกร้านในปีนี้กว่า 50 ประเทศ ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะมอบให้กับองค์กรการกุศลในโปแลนด์ รวม 22 แห่ง

 

ประกาศและอื่นๆ