ข่าวเด่น : ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  News

ข่าวเด่น : ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 

ใบสมัครฝึกงาน : https://goo.gl/75bV5W

 

ประกาศและอื่นๆ