ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาโปแลนด์เพื่ออำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณราชการ   News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาโปแลนด์เพื่ออำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณราชการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ฯพณฯ นางศันสนีย  สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Stanisław Karczewski ประธานวุฒิสภาโปแลนด์เพื่ออำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณราชการ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ นาย Stanisław ได้แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ได้ปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ทั้งสองประเทศด้วยดีมาโดยตลอดและมุ่งหวังว่า โปแลนด์และไทยจะขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผ่านกลุ่มมิตรภาพโปแลนด์ – ไทยในสมาชิกวุฒิสภาโปแลนด์ด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบคุณที่นาย Stanisław ให้เข้าเยี่ยมคารวะหลังจากที่เคยเข้าเยี่ยมคารวะหลังจากยื่นพระราชสาส์นเมื่อปี พ.ศ. 2560 และหารือถึงโอกาสและศักยภาพของความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ในด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปแลนด์มีพลวัตและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ประกาศและอื่นๆ