ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อขอบคุณและอำลาข้าราชการสอท.ฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ พ้นตำแหน่งโดยการเกษียณราชการ News

ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อขอบคุณและอำลาข้าราชการสอท.ฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ พ้นตำแหน่งโดยการเกษียณราชการ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการสอท.ฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสอท.ฯ และผู้ติดตามของเอกอัครราชทูตที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นการขอบคุณต่อการทำงานร่วมกันและมิตรภาพที่ดีในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาของการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ยื่นพระราชสาส์นต่อ ฯพณฯ Andrzej Duda ประธานาธิบดีโปแลนด์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 และเพื่อกล่าวคำอำลาในโอกาสที่ออท. ศันสนียฯ จะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ โดยการเกษียณราชการ

 

ประกาศและอื่นๆ