ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นาง Chitra Devi Ramiah เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำโปแลนด์ และคู่สมรส ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต News

ข่าวเด่น : ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นาง Chitra Devi Ramiah เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำโปแลนด์ และคู่สมรส ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ฯพณฯ นาง Chitra Devi Ramiah เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำโปแลนด์ และคู่สมรส ได้เข้าพบ ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร.  ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่ออำนวยพรและกล่าวอำลาออท. ศันสนียฯ และ ดร.  ทนงศักดิ์ฯ ในโอกาสที่จะพ้นการประจำการในฐานะเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากการเกษียนราชการ ทั้งคู่ได้สนทนาในประเด็นที่สนใจร่วมกันพร้อมยินดีต่อมิตรภาพอันดีที่มีต่อกันทั้งในด้านราชการและส่วนตัว

ประกาศและอื่นๆ