ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำสังสรรค์กับทีมประเทศไทยและครอบครัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำสังสรรค์กับทีมประเทศไทยและครอบครัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำสังสรรค์กับทีมประเทศไทย (ที่มีสำนักงานอยู่ ณ กรุงวอร์ซอ คือกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์) และครอบครัว ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่นาย ธรรม        เนียมสกุล เข้ารับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ คนใหม่ และในขณะเดียวกันโอกาสนี้ออท. ศันสนียฯ ก็อำลาตำแหน่งเอกอัครราชทูตโดยการเกษียณราชการด้วย

ประกาศและอื่นๆ