ข่าวเด่น : คณะผู้บริหาร Think Poland และผู้บริหาร StudyWiz เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ News

ข่าวเด่น : คณะผู้บริหาร Think Poland และผู้บริหาร StudyWiz เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Think Poland  นาง Nora Falencik, President, นาย Marcin Uminski, Vice President, และคณะผู้บริหารของ StudyWiz  น.ส. สุจิตรา มหาคุณ ผู้อำนวยการ และน.ส. จิตรจรรยา เพิ่มภัทร ที่ปรึกษา เพื่อหารือถึงโอกาสการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยในโปแลนด์ โดยทั้งสององค์กรอยู่ในธุรกิจที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมาศึกษาระดับปริญญาที่โปแลนด์ ซึ่งนับว่ามีคุณภาพการศึกษาที่ดีและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนักและปลอดภัย โดยในการหารือได้มีการพูดคุยถึงประเด็นข้อความรู้ในการใช้ชีวิต การศึกษาและกฎระเบียบของการเข้าเมืองและอื่นๆ ที่สอท.ฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขอให้องค์กรทั้งสองให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อความเข้าใจขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนมาศึกษาในโปแลนด์ด้วยเช่นกัน และขอให้นักศึกษาลงทะเบียนคนไทยกับสอท.ฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อเมื่อมีกิจกรรมหรือกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้นาย จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. พนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขานุการโท และ เจ้าหน้าที่กงสุลของสอท.ฯ ได้เข้าร่วมการหารือด้วย

 

ประกาศและอื่นๆ