ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรม Cooking Workshop เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและกลุ่ม Influencer และ Blogger ใน Social Network ในโปแลนด์ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดกิจกรรม Cooking Workshop เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและกลุ่ม Influencer และ Blogger ใน Social Network ในโปแลนด์

            เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดกิจกรรม Cooking Workshop ขึ้นที่ CookUp Culinary Studio ในกรุงวอร์ซอ เพื่อส่งเสริมความนิยมและเผยแพร่อาหารไทย โดยได้เชิญนายธันวัตร ณ นคร เจ้าของร้านอาหารไทย Basil and Lime ซึ่งเป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในโปแลนด์และต่างประเทศด้วย มาเป็นวิทยากรสาธิตการปรุงอาหารรูปแบบต่างๆ โดยมี ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ กล่าวนำเกี่ยวกับโครงการของสอท. และอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความนิยมของอาหารไทยและขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ก่อนการสาธิตอาหารดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบของไทยที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น โดยจัดเป็น 2 กลุ่ม รวมกว่า 40 คน คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหารในโปแลนด์ และ     2) กลุ่ม Influencer และ Blogger ใน Social Network ที่มีความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโปแลนด์เข้าร่วมกิจกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมมือกับบริษัท Kuchnia Swiata ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยโดยทางร้านได้ร่วมกิจกรรม Thai Food Week ด้วยการจัดส่วนลดสินค้าวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยทั้งที่ร้านตามสาขาต่างๆ และเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์อีกด้วย

            อนึ่ง อีกส่วนหนึ่งของโครงการสัปดาห์อาหารไทย (Thai Food Week) คือการที่นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมการถ่ายทำ Online Vegan Culinary Course ตอนพิเศษ “อาหารไทย มังสวิรัติ” กับ Chef Michael David  ที่เป็นคลิปวีดีโอสอนทำอาหารในรูปแบบมังสวิรัติผ่านช่องทางเว็บไซต์สอนทำอาหารของ CookUp Studio ซึ่งอาหารมังสวิรัติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในโปแลนด์ ดังลิงค์ www.youtube.com/watch?v=-Cba9cRm_DQ

 

ประกาศและอื่นๆ