ข่าวเด่น : ออท. ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมการถ่ายทำ Online Vegan Culinary Course ตอนพิเศษ “อาหารไทย มังสวิรัติ” News

ข่าวเด่น : ออท. ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมการถ่ายทำ Online Vegan Culinary Course ตอนพิเศษ “อาหารไทย มังสวิรัติ”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ฯพณฯ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมการถ่ายทำรายการตลอดจนช่วยประกอบอาหารและร่วมสนทนากับ Chef Michael David ในการถ่ายทำ Online Vegan Culinary Course ตอนพิเศษ “อาหารไทย มังสวิรัติ” ซึ่งการถ่ายทำได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสอนทำอาหาร CookUp Culinary Studio ในกรุงวอร์ซอ โดยประกอบอาหารมังสวิรัติเมนู ผัดไทย และต้มยำกุ้ง โดยรายการนี้จะขึ้นวีดีทัศน์การสอนทำอาหารไทยมังสวิรัติตอนนี้บนเว็บเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตาม link www.youtube.com/watch?v=-Cba9cRm_DQ ทั้งนี้ การถ่ายทำ Online Vegan Culinary Course ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการสัปดาห์อาหารไทย (Thai Food Week) ของสอท. ณ กรุงวอร์ซอ ภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ โดยอีกสองส่วนจะประกอบด้วยการสาธิตอาหารไทยโดยผู้เชี่ยวชาญให้กับกลุ่ม Influencer และ Blogger ใน Social Network กับอีกกลุ่มคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นต้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่อาหารไทยและนิยมอาหารไทย ตลอดจนขยายตลาดเครื่องปรุงและผลิตภัณฑ์ไทยในโปแลนด์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ประกาศและอื่นๆ