เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Embassy
Ul.Willowa 7
00-790 Warsaw

โทร. (48-22) 849-26-55,849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30

อีเมล : thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl

เวลาทำการ :  09.00 – 17.00
พักกลางวัน :  12.00 
– 13.00

ฝ่ายกงสุล  
วีซ่าและงานกงสุล : 09.00 - 12.00
(ยื่นขอวีซ่า / รับหนังสือเดินทาง / รับรองเอกสาร)

อีเมล : thaiconsularwarsaw (@) thaiemb.pl

หมายเลขฉุกเฉิน : +48 696 642 348

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
  • จดหมายข่าวรัฐบาล
  • Thaiembassies and Consulates
  • Hotline
  • OSOS
  • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
  • การบินไทย
  • Thaiembassies and Consulates
ประกาศและอื่นๆ