บริการ

Legalizacja

Ambasada legalizuje tylko tajskie dokumenty wydane przez właściwe instytucje w Tajlandii oraz potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Tajlandii. Pozostałe dokumenty przed wykonaniem legalizacji w Ambasadzie wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Oryginały i kopie dokumentów muszą być złożone razem.

Opłata wynosi 80 zł za każdy dokument, który ma być zalegalizowany. (Płatność tylko gotówką, prosimy posiadać równą kwotę)

(Opłata może ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia)

Czas procesu:

2 dni robocze