บริการ

WIZA

Informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2011 posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich  (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi 30 dni i jest to możliwe tylko 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Gdy pobyt będzie przekraczał 30 dni bądź cel wizyty będzie inny niż turystyczny należy ubiegać się o wizę w Ambasadzie / Konsulacie Generalnym Królestwa Tajlandii.

 

Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia wizowego należy posiadać:

- paszport ważny jeszcze minimum 6 miesięcy w momencie wjazdu,

- bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,

- środki finansowe na pobyt (10.000 Baht/osoba, 20.000 Baht/rodzina).

>>Zestawienie państw i terytoriów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku wizowego oraz posiadających możliwość uzyskania wizy po przybyciu do Tajlandii<<

 

[WAŻNE INFORMACJE]

1. Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty. 

2. Ambasada Królestwa Tajlandii nie przyjmuje aplikacji wizowych przesłanych pocztą.

3. Obywatele Polski uprawnieni do zwolnienia z wizy 30-dniowej, mają prawo wjechać do Tajlandii bez wizy przez przejścia graniczne lądowe tylko dwa razy w roku kalendarzowym.

4. Wszyscy kandydaci muszą być obecni osobiście w Ambasadzie w celu złożenia formularzy aplikacyjnych. W przypadku grupy podróżnych, jeden z członków grupy może złożyć wnioski w imieniu pozostałych członków grupy.

 

Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać następujące rodzaje wiz:

1. Wiza tranzytowa

2. Wiza turystyczna

3. Wiza Non - Immigrant

4. Wiza dyplomatyczna

5. Wiza służbowa

6. Wiza kurtuazyjna

 

1. Wiza tranzytowa

1. WYMAGANIA

Wiza tranzytowa wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w

celach:

- podróży tranzytem przez terytorium Królestwa, aby udać się do innego kraju docelowego lub w celu ponownego wjazdu do kraju cudzoziemca (kategoria "TS"),

- uczestnictwa w przedsięwzięciach sportowych (dla sportowców i in.) (kategoria "S")*

* Osoby planujące zostać w Królestwie dłużej niż 1 miesiąc mogą ubiegać się o wizę dla

nie-imigrantów (kategoria "O"),

- wjazdu osoby kierującej lub członka załogi środka transportu przybywającego do portu, stacji, dworca lub miejsca na terytorium Królestwa (kategoria "C")

2. WYMAGANE DOKUMENTY

- paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy,

- wniosek wizowy, wypełniony w całości,

- fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm),

- dowód na kontynuację podróży z Tajlandii (np. potwierdzony bilet lotniczy, w pełni opłacony),

- wiza kraju docelowego w paszporcie lub dokumencie podróży,

- zaproszenie potwierdzające uczestnictwo aplikanta w przedsięwzięciach sportowych na

terenie Królestwa,

- urzędnicy konsularni mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za

stosowne.

3. OPŁATY WIZOWE

Koszt wizy: 135 PLN / 1 wjazd (Płatność tylko gotówką, prosimy posiadać równą kwotę)

Max. ilość wjazdów - 2

(Opłata wizowa może ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia)

4. OKRES WAŻNOŚCI WIZY

Wiza jest ważna 3 miesiące.

5. CZAS POBYTU

Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy tranzytowej mogą pozostać na terenie

Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

6. PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Cudzoziemcy planujący pozostanie na terytorium Królestwa dłużej, lub chcący zmienić rodzaj wydanej wizy, powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Imigracyjnym Tajlandii. Informacje na http://www.immigration.go.th. Przedłużenie pobytu oraz zmiana niektórych rodzajów wiz na inny zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

7. DODATKOWE WYMAGANIA

Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w

placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w

kraju, z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce

dyplomatycznej. Z tego powodu, podróżujący do Tajlandii proszeni są o kontakt z najbliższą

Ambasadą lub Konsulatem Generalnym Królestwa Tajlandii przed planowanym wyjazdem, w

celu ustalenia, gdzie powinni złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii.

Wszelkie informacje o lokalizacji i numerach kontaktowych Ambasad i Konsulatów Generalnych Tajlandii można uzyskać na stronie http://www.mfa.go.th/web/10.php

 

2. Wiza turystyczna

1. WYMAGANIA

Wiza turystyczna wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w

celach turystycznych.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

- paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy,

- wniosek wizowy, wypełniony w całości,

- fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm),

- kopia biletu lotniczego lub rezerwacja biletów (do i z Tajlandii). 

- kopia rezerwacji hotelu lub innych dowodów rezerwacji zakwaterowania. 

- kopia wyciągu bankowego z ostatnich 3 miesięcy, potwierdzającego posiadanie środków finansowych  min. 20.000 zł bądź dokument wydany przez bank (w języku angielskim). *

- zaświadczenie o zatrudnieniu (w języku angielskim). *

Urzędnik Konsularny zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, jak uzna to za konieczne.

* dodatkowe wymagania, które należy spełnić ubiegając się o wizę turystyczną wielokrotną.

3. OPŁATY WIZOWE

Koszt wizy: 180 PLN / 1 wjazd (Płatność tylko gotówką, prosimy posiadać równą kwotę)

Koszt wizy: 750 PLN / Wielokrotna (Płatność tylko gotówką, prosimy posiadać równą kwotę)

(Opłata wizowa może ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia)

4. OKRES WAŻNOŚCI WIZY

Wiza jednokrotna jest ważna 3 miesiące od daty wydania

Wiza wielokrotna jest ważna 6 miesięcy od daty wydania

5. CZAS POBYTU

Podróżni przybywający do Tajlandii na podstawie wizy turystycznej mogą pozostać na terenie

Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 lub 60 dni od daty wjazdu. Obywatele państw wymienionych na liście krajów zwolnionych od obowiązku posiadania wizy turystycznej, lub, z którymi Tajlandia posiada podpisane dwustronne porozumienia o ruchu bezwizowym mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Obywatele pozostałych państw, mogą pozostać na terenie Królestwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

6. PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Cudzoziemcy planujący pozostanie na terytorium Królestwa dłużej, lub chcący zmienić rodzaj wydanej wizy, powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Imigracyjnym Tajlandii. Informacje na http://www.immigration.go.th. Przedłużenie pobytu oraz zmiana niektórych rodzajów wiz na inny zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

7. DODATKOWE WYMAGANIA

Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w

placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w

kraju, z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce

dyplomatycznej. Z tego powodu, podróżujący do Tajlandii proszeni są o kontakt z najbliższą

Ambasadą lub Konsulatem Generalnym Królestwa Tajlandii przed planowanym wyjazdem, w

celu ustalenia, gdzie powinni złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii. Wszelkie informacje o lokalizacji i numerach kontaktowych Ambasad i Konsulatów Generalnych Tajlandii można uzyskać na stroniehttp://www.mfa.go.th/web/10.php

 

3. Wiza Non-Immigrant

1. WYMAGANIA

Wiza dla nie-imigrantów wydawana jest cudzoziemcom chcącym przekroczyć granicę Królestwa w celach:

- wykonywania obowiązków służbowych (kategoria "F"),

- prowadzenia działalności biznesowej / podjęcia pracy (kategoria "B"),

- inwestycyjnych (za zgodą właściwych Ministerstw i Departamentów Tajlandii),

- inwestycyjnych lub innych związanych z działalnością inwestycyjną, podlegających zapisom aktualnych przepisów dotyczących promocji inwestycji (kategoria "IB"),

- podjęcia nauki, służbowej podróży studyjnej lub podróży obserwacyjnej, udziału w projektach lub seminariach, konferencjach lub kursach szkoleniowych, podjęcia nauki, by zostać zagranicznym mnichem buddyjskim (kategoria "ED"),

- podjęcia pracy jako producent filmowy, dziennikarz lub reporter (kategoria "M"),

- prowadzenia badań naukowych, lub szkolenia bądź wykładania w instytucie naukowym

(kategoria "RS"),

- podjęcia pracy wymagającej wysokiej specjalizacji, lub jako ekspert lub specjalista (kategoria "EX"),

- innych (kategoria "O"), w tym: połączenia z rodziną, wykonywania obowiązków dla

przedsiębiorstw państwowych lub organizacji pomocy społecznej, opieki nad osobą starszą po

emeryturze, poddania się leczeniu, objęcia funkcji trenera sportowego (zgodnie z wymogami

rządu Tajlandii), powołania na świadka lub uczestnika procesu sądowego.

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

2.1 Ubiegający się o wizę dla nie-imigrantów powinni złożyć następujące dokumenty, w

zależności od celu wizyty:

- wniosek wizowy, wypełniony w całości,

- paszport lub inny dokument podróży, ważny minimum 6 miesięcy (18 miesięcy w przypadku ubiegania się o wizę na okres 1 roku),

- fotografia paszportowa wnioskodawcy (3,5 x 4,5 cm), zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

- karta pobytu 

- świadectwo urodzenia (kategoria "O"),

- świadectwo małżeństwa lub dokument równoważny (kategoria "O"),

- odpis / dokument przyjęcia z przedmiotowych szkół/uniwersytetów lub instytutów (kategoria "ED"),

- pismo od Rady ds. Inwestycji Tajlandii (kategoria "IB"),

- oficjalny dokument zaświadczający cel podróży z Agencji Rządowej / Ambasady lub Konsulatu / Organizacji Międzynarodowej / Przedsiębiorstwa Państwowego w Tajlandii (kategoria "F" / "B" / "ED" / "M" / "R"),

- pismo akceptacyjne z Ministerstwa Pracy (aby otrzymać takie pismo, przyszły pracodawca w Tajlandii jest zobowiązany złożyć formularz "Form WP3" w Urzędzie ds. Administracji

Zagranicznymi Pracownikami, w Departamencie Zatrudnienia Ministerstwa Pracy, tel. (02)

2452745, (02) 2453209, lub w Prowincjonalnym Urzędzie Pracy w danej prowincji. Więcej

informacji można uzyskać na stronie: www.doe.go.th/workpermit/index.html (kategoria "B"),

- pismo od firmy zatrudniającej z podaniem celu pobytu w Tajlandii (kategoria "B"),

- dokumenty potwierdzające wymianę korespondencji z partnerami biznesowymi w Tajlandii

(kategoria "B),

- pismo zapraszające od firm posiadających kwalifikacje do zatrudniania obcokrajowców

(kategoria "B"),

- umowę o pracę zawierającą powód zatrudnienia wnioskodawcy, a także jego/jej

wynagrodzenie, stanowisko i kwalifikacje (dokument musi być podpisany przez upoważnionego dyrektora zarządzającego i potwierdzony stemplem lub pieczęcią firmową) (kategoria "B"),

- kopia zezwolenia na pracę wydanego przez Ministerstwo Pracy (jedynie w przypadku, gdy

wnioskodawca wcześniej podejmował pracę w Królestwie) (kategoria "B"),

- kopie dokumentów firmowych, tj.: 1) wykaz wspólników; 2) wyciąg z rejestru przedsiębiorców i zezwolenie / licencja na prowadzenie działalności; 3) profil działalności firmy; 4) szczegóły dot. działalności operacyjnej firmy; 5) wykaz zagranicznych pracowników, zawierający ich imiona i nazwiska, obywatelstwa i stanowiska; 6) mapa pokazująca gdzie usytuowana jest siedziba firmy; 7) bilans, deklaracje podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych (Por Ngor Dor 50 i Por Ngor Dor 20), 8) deklaracja podatkowa obcokrajowca (Por Ngor Dor 91), 9) zgłoszenie do podatku VAT (Por Ngor Dor 20), itp. (kategoria "B"),

- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie wnioskodawcy i listy

rekomendacyjne od poprzednich pracodawców, z uwzględnieniem zakresu obowiązków i

okresu świadczenia pracy (kategoria "B"),

- dokument zawierający ilość zagranicznych turystów (tylko w przypadku turystyki biznesowej), lub dokument zawierający wykaz transakcji eksportowych, wystawiony przez bank (tylko w przypadku działalności eksportowej) (kategoria "B").

2.2. Dokumenty, które muszą być złożone przy ubieganiu się o wizę dla nie-imigrantów zależą od potrzeb i stosowności celów wpisanych we wniosku.

2.3. Urzędnicy konsularni mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za

stosowne.

2.4. Kopie dokumentów firmowych muszą być podpisane przez członków Zarządu firmy i

potwierdzone stemplem lub pieczęcią firmową.

2.5. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów, należy przedłożyć pismo wyjaśniające przyczyny jego niezłożenia.

2.6. Wnioskodawca musi złożyć swój podpis na każdej stronie kopii dokumentów.

2.7. Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język tajski. Jeśli są

przetłumaczone na język angielski, powinny być poświadczone przez notariusza lub sekcję

dyplomatyczną/konsularną aplikanta.

3. OPŁATY WIZOWE

Koszt wizy: 360 PLN / 1 wjazd lub 750 PLN / więcej niż 1 wjazd  (Płatność tylko gotówką, prosimy posiadać równą kwotę)

(Opłata wizowa może ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia)

4. OKRES WAŻNOŚCI WIZY

Wizy jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu są ważne 3 miesiące. Wizy wielokrotnego wjazdu mogą być także ważne przez okres 1 roku.

5. CZAS POBYTU

Obcokrajowcy przebywający w Tajlandii na podstawie wizy dla nie-imigrantów początkowo

otrzymują zezwolenie na pobyt w Królestwie przez okres nie dłuższy niż 90 dni, chyba, że

Urząd ds. Imigrantów podejmie inną decyzję.

6. PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Pracownicy wykwalifikowani mogą otrzymać zezwolenie na pobyt na dodatkowe 12 miesięcy, liczone od daty wjazdu na terytorium Królestwa, zgodnie z regulacjami Urzędu Imigracyjnego dotyczącymi przedłużania pobytu. Przedłużenie pobytu zależy wyłącznie od uznania urzędnika w Urzędzie Imigracyjnym.

7. DODATKOWE WYMAGANIA

Obywatele niektórych państw są zobowiązani do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w

placówkach dyplomatycznych Ambasad lub Konsulatów Generalnych Królestwa Tajlandii w

kraju, z którego pochodzą / w kraju stałego pobytu, lub w wyznaczonej dla nich placówce

dyplomatycznej. Z tego powodu, podróżujący do Tajlandii proszeni są o kontakt z najbliższą

Ambasadą lub Konsulatem Generalnym Królestwa Tajlandii przed planowanym wyjazdem, w

celu ustalenia, gdzie powinni złożyć wniosek o wydanie wizy do Tajlandii.

Wszelkie informacje o lokalizacji i numerach kontaktowych Ambasad i Konsulatów Generalnych Tajlandii można uzyskać na stronie http://www.mfa.go.th/web/10.php

 

4. Wiza dyplomatyczna / służbowa

- Na oficjalną prośbę, Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać wizy posiadaczom dyplomatycznych lub służbowych paszportów, którzy planują objąć stanowiska w zagranicznych placówkach dyplomatycznych, konsulatach lub organizacjach

międzynarodowych na terenie Królestwa, oraz członkom ich rodzin.

- Do prośby powinna być załączona nota dyplomatyczna i/lub dokumenty wystawione przez

rząd państwa wnioskodawcy lub międzynarodową organizację, poświadczające tożsamość oraz cel pobytu cudzoziemca w czasie zamieszkiwania na terytorium Królestwa.
 

5. Wiza kurtuazyjna

- Na oficjalną prośbę, Ambasady i Konsulaty Generalne Królestwa Tajlandii mogą wydać

wizy posiadaczom dyplomatycznych, służbowych lub zwykłych paszportów, którzy planują objąć wjechać na teren Królestwa, w celu wykonywania obowiązków służbowych, lub w innych celach.

- Do prośby powinna być załączone dokumenty wystawione przez agencję rządową, rząd

państwa wnioskodawcy lub międzynarodową organizację, poświadczające tożsamość oraz cel pobytu cudzoziemca w czasie zamieszkiwania na terytorium Królestwa.

 

TOURIST VISA Exemption