บริการ

Informacje Wizowe

(W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA OD 16 MARCA 2020 R.  UBIEGANIE SIĘ O WIZĘ I JEJ ODBIÓR MUSI BYĆ UPRZEDNIO UMÓWIONE.)

(ABY UMÓWIĆ TERMIN NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES - (MAKE APPOINTMENT VIA EMAIL - THAICONSULARWARSAW@THAIEMB.PL)

Informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2011 posiadacze polskich paszportów mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych do 30 dni pobytu bez konieczności ubiegania się o wizę. W sytuacji gdy granica Tajlandii będzie przekraczana drogą lądową z państw sąsiednich  (Laos, Malezja, Kambodża i Birma) pobyt wynosi 30 dni i jest to możliwe tylko 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Gdy pobyt będzie przekraczał 30 dni bądź cel wizyty będzie inny niż turystyczny należy ubiegać się o wizę w Ambasadzie / Konsulacie Generalnym Królestwa Tajlandii.

 

Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia wizowego należy posiadać:

- paszport ważny jeszcze minimum 6 miesięcy w momencie wjazdu,

- bilety potwierdzające opuszczenie terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,

- środki finansowe na pobyt w formie gotówki (10.000 Baht/osoba, 20.000 Baht/rodzina).

>>Zestawienie państw i terytoriów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku wizowego oraz posiadających możliwość uzyskania wizy po przybyciu do Tajlandii<<


[WAŻNE INFORMACJE]

1. Wnioski wizowe nie będą przyjmowane, jeśli wnioskodawcy nie dostarczą wszystkich wymaganych dokumentów w formie papierowej.

2. Osoby ubiegające się o wizę są zobowiązane do uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego, która nie podlega zwrotowi, niezależnie od tego, czy wniosek wizowy zostanie pozytywnie rozpatrzony, rozpatrzony negatywnie lub odrzucony.

3. Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty.

4. Ambasada Królestwa Tajlandii nie przyjmuje aplikacji wizowych przesłanych pocztą.

5. Obywatele Polski uprawnieni do zwolnienia z wizy 30-dniowej, mają prawo wjechać do Tajlandii bez wizy przez przejścia graniczne lądowe tylko dwa razy w roku kalendarzowym.

6. Wszyscy kandydaci muszą być obecni osobiście w Ambasadzie w celu złożenia formularzy aplikacyjnych. W przypadku grupy podróżnych, jeden z członków grupy może złożyć wnioski w imieniu pozostałych członków grupy.


[Godziny składania wniosków/odbioru wiz]

Poniedziałek - Piątek w godzinach 9.00-12.00.

Podkreśla się, że wnioski wizowe należy składać w godzinach 9.00-12.00. W godzinach późniejszych wnioski wizowe nie będą przyjmowane. Odbiór rozpatrzonych dokumentów możliwy jest w godzinach 9.00-12.00.

Zamknięte w tajskie i polskie dni świąteczne. Prosimy sprawdzić listę naszych świąt przed przybyciem. (Godziny Urzędowania i Dni Wolne 2020)


O jaki rodzaj wizy powinieneś się ubiegać?

Rodzaje wiz

Cel wizyty w Tajlandii

Lista wymaganych dokumentów

Wiza turystyczna ‘TR’ 
jednorazowy wjazd

Osoby, które chcą wjechać do Królestwa w celu turystycznym, w tym również na kursy boksu, kursy nurkowania z akwalungiem i kursy jogi. 

Sprawdź

Wiza turystyczna "TR"  
wielokrotna

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w celach turystycznych wielokrotnie. 

Sprawdź

Wiza Turystyczna kategorii "MT"

Osoby, które chcą wjechać do Królestwa w celu leczenia w szpitalach/placówkach medycznych w Tajlandii..

 Sprawdź

Wiza tranzytowa kategorii
“TS / S / C”

1. Kategoria “TS” : w celu podróży tranzytem przez Tajlandię, aby udać się do kraju docelowego lub w celu ponownego wjazdu do swojego kraju

2. Kategria “S” : w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciach sportowych

3. Kategoria “C” : osoba dowodząca lub członek załogi środka transportu przybywającego do portu, stacji lub na teren Królestwa

 Sprawdź

Wiza nieimigracyjna
kategorii “B”

Osoby, które chcą prowadzić działalność biznesową (Biznes)/lub podjąć pracę (Praca)/ albo pracować jako nauczyciel (Nauczanie) w Tajlandii.

      Sprawdź

Wiza nieimigracyjna kategorii “ED”

Osoby, chcące w Tajlandii podjąć naukę lub praktyki.

      Sprawdź

Wiza nieimigracyjna kategorii “O”

Osoby, chcące dołączyć do rodziny w Tajlandii (Tajska rodzina) lub podjąć pracę wolontariusza w instytucjach państwowych albo organizacjach pomocy społecznej w Tajlandii (Wolontariat)

Sprawdź

Wiza nieimigracyjna

kategorii “O-A” (1 rok)

Osoby, które ukończyły co najmniej 50 lat, chcące przebywać w Tajlandii przez okres nie przekarczający 1 roku bez zamiaru podejmowania pracy. Podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia

Sprawdź