บริการ

VISA Types and Required Documents

O jaki rodzaj wizy powinieneś się ubiegać?

Rodzaje wiz

Cel wizyty w Tajlandii

Lista wymaganych dokumentów

Wiza turystyczna ‘TR’ 
jednorazowy wjazd

Osoby, które chcą wjechać do Królestwa w celu turystycznym, w tym również na kursy boksu, kursy nurkowania z akwalungiem i kursy jogi. 

Sprawdź

Wiza turystyczna "TR"  
wielokrotna

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w celach turystycznych wielokrotnie. 

Sprawdź

Wiza Turystyczna kategorii "MT"

Osoby, które chcą wjechać do Królestwa w celu leczenia w szpitalach/placówkach medycznych w Tajlandii..

 Sprawdź

Wiza tranzytowa kategorii
“TS / S / C”

1. Kategoria “TS” : w celu podróży tranzytem przez Tajlandię, aby udać się do kraju docelowego lub w celu ponownego wjazdu do swojego kraju

2. Kategria “S” : w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciach sportowych

3. Kategoria “C” : osoba dowodząca lub członek załogi środka transportu przybywającego do portu, stacji lub na teren Królestwa

 Sprawdź

Wiza nieimigracyjna
kategorii “B”

Osoby, które chcą prowadzić działalność biznesową (Biznes)/lub podjąć pracę (Praca)/ albo pracować jako nauczyciel (Nauczanie) w Tajlandii.

      Sprawdź

Wiza nieimigracyjna kategorii “ED”

Osoby, chcące w Tajlandii podjąć naukę lub praktyki.

       Sprawdź

Wiza nieimigracyjna kategorii “O”

Osoby, chcące dołączyć do rodziny w Tajlandii (Tajska rodzina) lub podjąć pracę wolontariusza w instytucjach państwowych albo organizacjach pomocy społecznej w Tajlandii (Wolontariat)

Sprawdź

Wiza nieimigracyjna

kategorii “O-A” (1 rok)

Osoby, które ukończyły co najmniej 50 lat, chcące przebywać w Tajlandii przez okres nie przekarczający 1 roku bez zamiaru podejmowania pracy. Podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia

Sprawdź