Wiadomości : Spotkanie Drużyny Tajlandii w Warszawie i pożegnanie Pana Pisai Piriyastit, Radcy-Ministra (Handlowego) News

Wiadomości : Spotkanie Drużyny Tajlandii w Warszawie i pożegnanie Pana Pisai Piriyastit, Radcy-Ministra (Handlowego)

9 sierpnia 2019 J.E. Pani Sansanee Sahussarungsi, Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce wydała lunch roboczy dla Drużyny Tajlandii w Warszawie (Minsiterstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Handlu). W spotkaniu wzięli udział Pan Pisai Piriyastit, Radca-Minister (Handlowy) oraz dyplomaci Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono różne projekty współpracy Ambasady i sprawy handlowe na rok finansowy 2020 oraz podsumowano postępy i rezultaty działań w roku finansowym 2019. Dystkutowano również o sposobach promowania stosunkó tajsko-polskich i tajsko-ukraińskich (Ukraina jest w jurysdykcji Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie i Biura Radcy Handlowego w Warszawie).

Przy okazji, Ambasador Sansanee przekazała prezent pożegnalny Panu Pisai, który zakończył swoją misję w Polsce. Druzynę Tajlandii tworzą znajdujący się w Warszawie przedstwiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu, aby wspólnie aktywnie pracować dla dobra kraju.