เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

News 

View All

Useful informations 

View All

Royal Thai Embassy
Ul.Willowa 7
00-790 Warsaw

Tel. (48-22) 849-26-55,849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30

E-mail : thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl

Office Hours :  09.00 – 17.00
Lunch break from 12.00-13.00

Consular Section
Visa and Consular section : 09.00 - 12.00
(Applying visa / collecting passport / Legalization)

E-mail: thaiconsularwarsaw@gmail.com

calendar 

View All
  • News letter
  • Thaiembassies and Consulates
  • Hotline
  • OSOS
  • Princess Galyani Vadhana Institute of Music
  • The Gem and Jewelry Institute of Thailand
  • thaiairways
  • Thaiembassies and Consulates