คณะผู้แทนถาวร

ติดต่อเรา

 

ที่อยู่ 351 East 52nd Street, New York, NY 10022

โทรศัพท์ 212-754-2230  โทรสาร 212-688-3029

Email: thailand@un.int

Website: http://www.thaiembassy.org/unmissionnewyork/