ระบบเกี่ยวกับองค์กร

ที่ตั้ง / แผนที่ / โทรศัพทฺ์ / อีเมล์

3 Maskit Street (2nd floor)
P.O. Box 2125
Herzilya Pituach 4673303


โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417
อีเมล์ ฝ่ายกงสุล consular.tav@mfa.mail.go.th ฝ่ายตรวจลงตรา visa.tav@mfa.mail.go.th