ประชาสัมพันธ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม  “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แห่งที่ 9 และแห่งที่ 10  News

ประชาสัมพันธ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แห่งที่ 9 และแห่งที่ 10

“พสกนิกรซาบซึ้งใจในพระราชหฤทัย”
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม 
“ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี