ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษและภาษาฮิบรู) News

ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษและภาษาฮิบรู)