ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 News

ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารที่ทำการ โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ ทีมประเทศไทยและคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง