ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ที่อยู่
The Royal Thai Embassy
3 Maskit Street (2nd floor)
P.O. Box 2125
Herzilya Pituach 46120

โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417

อีเมล์ thaiembassy.tav@mfa.mail.go.th

แผนที่

วันเวลาทำการชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00

ศุกร์ ปิดบริการ

เวลาให้บริการฝ่ายกงสุล

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00

ศุกร์ ปิดบริการ

งานตรวจลงตรา / งานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ยื่นเอกสาร

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 11.30

ขอรับเอกสารคืน

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00