ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ที่อยู่
The Royal Thai Embassy
3 Maskit Street (2nd floor)
P.O. Box 2125
Herzilya Pituach 46120

โทรศัพท์ (972-9) 954-8412,954-8413
แฟกซ์ (972-9) 954-8417

อีเมล์ thaiembassy.tav@mfa.mail.go.th

แผนที่

วันเวลาทำการ   

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00

เวลาให้บริการฝ่ายกงสุล

งานบริการหนังสือเดินทาง / ทะเบียนราษฎร์ / ติดต่อสอบถาม

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.30

ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00

งานตรวจลงตรา / งานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ยื่นเอกสาร

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30

ขอรับเอกสารคืน

จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 - 16.00

ศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30