บริการ

กงสุลสัญจร

การให้บริการกงสุลสัญจร 

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดการให้บริการกงสุลสัญจร

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Newcastle
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ Tumbalong Park, Darling Harbour (งานเทศกาลไทย)
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong
  • ครั้งที่ 5-6 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Dubbo และ Orange
  • ครั้งที่ 7 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta
  • ครั้งที่ 8-9 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Coffs Harbour และวันที่ 11 สิงหาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Lismore
  • ครั้งที่ 10 วันที่ 21 กันยายน 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Gosford
  • ครั้งที่ 11 วันที่ 28 กันยายน 2562 กงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์
  • ครั้งที่ 12 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Port Macquarie