บริการ

กงสุลสัญจร

การให้บริการกงสุลสัญจร 

 

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดการให้บริการกงสุลสัญจร

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Newcastle
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 กงสุลสัญจร ณ Tumbalong Park, Darling Harbour (งานเทศกาลไทย)