บริการ

กงสุลสัญจร

การให้บริการกงสุลสัญจร 

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดการให้บริการกงสุลสัญจร

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2562 กงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta