บริการ

ลงทะเบียนคนไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

คลิกเพื่อดาวโหลด ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในเขตรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

คลิกเพื่อดาวโหลด แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ PDF

- คลิกเพื่อดาวโหลด แบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Word

คลิกเพื่อดาวโหลด ขั้นตอนการปฏิบัติ สำหรับคนไทย ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย