กระทรวงการต่างประเทศ

เวลาทำการ

เวลาทำการ

ฝ่ายกงสุลไทย

จันทร์ ถึง ศุกร์               

09.30 น. - 12.30 น. และ 14.00 น. - 16.30 น.

 


ฝ่ายวีซ่า

จันทร์ ถึง ศุกร์                                

         09.30 น. - 12.30 น. (ยื่นคำร้อง)

         14.00 น. - 16.30 น. (รับวีซ่า)

 


 

วันหยุดประจำปี