ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์