ประกาศ สกญ. : ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ