ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่อง รับสมัครแหน่ง เสมียน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่อง รับสมัครแหน่ง เสมียน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครแหน่ง เสมียน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์