ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง