ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) News

ประกาศ สกญ. : ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)